200 m försök går på försökstid

200 m Herrar och Damer försök går på försökstid.