Preliminärt dagsprogram för SM 2017

Fredag 25/8   Lördag 26/8   Söndag 27/8  
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
100m fö-se-fi 100m fö-se-fi 200m fö 200m fö 200m se-fi 200m se-fi
400m fö-se 400m fö-se 400m fi 400m fi 800m fi 800m fi
1500m fö 1500m fö 800m fö 800m fö 5000m fi (A+B) 5000m fi
10000m fi 10000m fi 1500m fi 1500m fi 400mh fi 400mh fi
Höjd fi (A+B) Stav fi (A+B) 110mh fö-se-fi 100mh fö-se-fi Längd fi Höjd fi
Ev. Tresteg kv Ev. Längd kv 400mh fö 400mh fö Kula fi Diskus fi
Diskus fi Tresteg fi 3000mh fi 3000m hi fi Spjut fi  
Ev. Slägga kv Kula fi Stav fi (A+B) Ev. Höjd kv Stafett mixed  
  Slägga fi Ev. Längd kv Längd fi 4x100  
  Ev. Spjut kv Tresteg fi Ev. Diskus kv    
    Ev Kula kv Spjut fi    
    Slägga fi      
    Ev. Spjut kv