PM och uppdaterat tidsprogram

PM finns nu utlagt i vänstermarginalen.

Vi har ävn uppdaterat tidsprogammet för att så långt som möjlig undvika krockar inom klasserna och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för de aktiva. Uppdaterat tidsprogram finner du i vänsterspalten.

Alla uppdateringar har röd text.