Stängda grenar

Intresset är stort fö årets JSM, vilket är roligt men innebär ävn att några grenar är stängda för efteranmälan. Man kan dock placera sig på "reservlista" men får då deltaga endast om en i grenen anmäld deltagare lämnar återbud.

Följand grenar är stängda:

M22 200m, 110m häck

K22 800m, längd, tresteg

F19 höjd, tresteg