Arenakarta/vägbeskrivning

Arenan där tävlingen kommer att genomföras heter Rimnersvallen och finns i Uddevalla. 

Följ nedanstående länkar till karta och vägbeskrivning.

http://www.bdfif.se/~bdfifse1/files/inbjudningar/KartaTvl.omr.-SM2018.pdf http://www.bdfif.se/~bdfifse1/files/inbjudningar/Orienteringkarta-1.pdf