Lunchbeställning

Varm lunch kommer att erbjudas via förbeställning från respektive förening för 80 kronor.

Denna uppgift vill vi få in via mailadress info@hiffri.se senast den 24 juli tillsammans med önskemål om specialkost.

Grupper: